EU Project

Naziv projekta

EU DNK – Povećanje kapaciteta i produktivnosti poslovne jedinice poduzetnice Nade Došen i konkurentnosti modnog branda DNK Nada Došen

Opis projekta

Dana 23.listopada 2017.godine samostalna umjetnica Nada Došen,potpisala je s Ministarstvom gospodarstva,poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za za malo gospodarstvo,inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih u svrhu provedbe projakta pod nazivom: „EU DNK – Povećanje kapaciteta i produktivnosti poslovne jedinice poduzetnice Nade Došen i konkurentnosti modnog branda DNK Nada Došen“, referentne oznake KK.03.2.1.06.0015. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Povećanje produktivnosti i kompetentnosti, te proširenje kapaciteta u svrhu povećanja prihoda i konkurentnosti na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta

285.372,72 HRK

EU sufinanciranje projekta

119.467,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta

Od 12. rujna 2017. godine do 12. ožujka 2019. godine.

 


Naziv projekta

Hrvatska kvaliteta- Croatian quality

Broj ugovora

U/Q0718/07-20

Pravo uporabe znaka

Pravo uporabe znaka dodjelila: Hrvatska gospodarska komora, 10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2

Odluka o dodjeli

KLASA: 383-03/20-03/26 ; URBROJ: 311-03-02-00/111-20-10

Ukupna vrijednost projekta

20.500,00 HRK

EU sufinanciranje projekta

20.500,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

Od 15. srpnja 2020. godine do 15. srpnja 2023. godine.


Kontakt osoba za više informacija

Nada Došen
info@dnk-d-sign.com
m: +385 91 5409040

Goran Zečić
goran.zecic@coreconsulting.hr
m: +385 98 331 844
Više informacija: www.strukturnifondovi.hr


Zajedno do fondova EU!